top of page

СУКИ СИБА | Shiba Females

Seno No Taka

SENO NO TAKA GO SANUKI SHIRAHASOU
(Така)
 
- имп. Япония -

30/08/2021
сука
рыжий

Pedigree link >>>

SENO NO TAKA GO SANUKI SHIRAHASOU
SENO NO TAKA GO SANUKI SHIRAHASOU
SENO NO TAKA GO SANUKI SHIRAHASOU
SENO NO TAKA GO SANUKI SHIRAHASOU
SENO NO TAKA GO SANUKI SHIRAHASOU
Miyabi
KOUGEN NO MIYABIHIME GO KOUROKU KENSHA
KOUGEN NO MIYABIHIME GO KOUROKU KENSHA
KOUGEN NO MIYABIHIME GO KOUROKU KENSHA
KOUGEN NO MIYABIHIME GO KOUROKU KENSHA
KOUGEN NO MIYABIHIME GO KOUROKU KENSHA

KOUGEN NO MIYABIHIME GO KOUROKU KENSHA
(Мияби)

- имп. Япония -

17/02/2018
сука
черно-подпалый

Pedigree link >>>

DAIWAKAWAGUCHI

GO ZIPANGU

19/10/2023
сука
черно-подпалый

Pedigree link >>>

TOYOHI GO EHIME SETOUCHI
 
- имп. Япония -

17/04/2022
сука
рыжий

Pedigree link >>>

bottom of page